HOP eindigde op de 2e plaats met een voorstel voor de herontwikkeling van Fort Honswijk, één van de vele forten langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Samen met onze opdrachtgever hebben we een ruimtelijke aanpak opgezet om de bestaande gebouwen en het landschap binnen het fort te transformeren tot een interessante nieuwe bestemming binnen de regio Utrecht. 

Het nieuwe 'Heldenfort' biedt ruimte voor buitenactiviteiten, een museum, een café met evenementenruimte, een pop-up restaurant, groepsaccommodaties en zelfs "bed and breakfast bunkers".
 De binnen het plan voor het Heldenfort voorgestelde ingrepen zorgen voor nieuwe zichtlijnen en verbindingen tussen historisch waardevolle structuren en maken het gebied voetgangers vriendelijk. Er worden bijvoorbeeld doorgangen geïntroduceerd binnen verschillende bestaande gebouwen - waardoor doorzichten ontstaan naar de achterliggende bunkers. Door te werken met verschillende vormen van verharding worden verschillende soorten paden geïntroduceerd die de openbare en meer private delen van het plan ontsluiten. Een deel van de bestaande bestrating maakt plaats voor groen, waardoor het van oorsprong groene karakter van het fort wordt versterkt en er ruimte ontstaat voor een moestuin en een speel- en activiteitenveld.
 Het plan herbestemt de bestaande gebouwen en versterkt de verbinding tussen de gebouwen waardoor het fort de komende decennia een mooie, leuke en educatieve bestemming wordt voor jong en oud.

Locatie
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Programma
Museum / evenementen
Jaar
2022
Grootte
-

Project image
Project image

Before/afterBefore/after

Profile picture

Vergelijkbare

projecten